خدمات بوستینگ وارزون

تومان30,000

تعرفه آنلاک کردن تمامی کمو ها

قیمت 30 هزار تومان

برای سفارش تعداد بالا (10) به آیدی های زیر پیام دهید (قیمت سفارش بالا پاییین تر می باشد).

بعد از پرداخت از رسید عکس گرفته و به آیدی های زیر بفرستید تا خدمات شما انجام شود.

http://www.t.me/gameselladmin

http://www.t.me/meti_zed

X